Συνέχιση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας μέσω Διαδικτύου

Στα Εκπαιδευτήριά μας, λόγω των έκτακτων μέτρων, εφαρμόζουμε με επιτυχία την εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία με τους μαθητές μας. Παράδοση μαθημάτων μέσω Skype και αποστολή εκπαιδευτικού υλικού με το οποίο μπορούν οι μαθητές να εργασθούν στο σπίτι.

Αφήστε μια απάντηση